PÅMELDING TIL KURS
Påmelding

Tidligere har man måtte melde seg på både høst og vårsemesteret. Nå endrer vi dette slik at  man melder seg kun på høst semesteret og blir automatisk påmeldt hele skoleåret -altså høst 2021 og vår 2022. I november vil alle motta en e-post hvor man kan melde seg av om man skulle ønske det. Hvis vi ikke mottar skriftlig avmelding innen fristen, beholder man plassen på kurset og man vil motta faktura for vårsemesteret.

 
Avmelding 

I løpet av første kursuke kan man melde seg av ved å sende en mail til info@psdans.no. Ved andre kurs-uke er påmeldingen bindende og man må betale den totale kursavgiften + adm.gebyr for plassen man oppholder. Ved langvarig sykdom (mer enn 3 uker) refunderes semesteravgiften, avregnet fra sykemeldingsdato, mot fremleggelse av sykemelding fra lege. Ved utestående kursavgift må vi i verste fall utelukke eleven fra dansetrening hos oss. 

Ansvar 

Eleven deltar på eget ansvar. Skolen har ikke forsikringsansvar for skader i forbindelse med trening i våre lokaler eller under våre forestillinger. 

Verdisaker oppbevares på eget ansvar, men ting kan tas med inn i dansesalen, eller så kan nøkkelskap benyttes (ha med egen hengelås). 

 

Avlysning av timer 

Det kan forekomme avlysning av timer på grunn av sykdom eller andre årsaker som Force majeure ref. AML § 15-3.10. Dette kompenseres ikke med redusert semesteravgift, men med digital undervisning eller annet om mulig. 

Det informeres om avlysninger og ekstratimer via e-post og/eller SMS til elevens "foresatte". 

 

AVVIKLING av klasser

PS:Dans forbeholder seg retten til å avvikle kurs der det er 8 eller færre betalende påmeldte elever, i løpet av de 4 første ukene av kurset. Semesteravgiften for det aktuelle kurset vil da bli refundert til de elevene som har betalt.

Bilder/Video 

Vi forbeholder oss retten til å bruke bilder og videopptak fra undervisning og forestillinger arrangert av Ps:Dans. Disse kan for eksempel brukes til egen reklame, annonser og på vår hjemmeside. 

Annet 

Vi tar forbehold om feil og eventuelle endringer. 

Tyggegummi, snop, brus og mat er ikke tillat i dansesalene. 

 

PS:Dans følger skoleruten ferietider og holder stengt ved ferie og røde dager.