PÅMELDING TIL KURS
Avmelding 

I løpet av første kursuke kan man melde seg av ved å sende en mail til info@psdans.no. Ved andre kurs-uke er påmeldingen bindende og man må betale den totale kursavgiften + adm.gebyr for plassen man oppholder. Ved langvarig sykdom (mer enn 3 uker) refunderes semesteravgiften, avregnet fra sykemeldingsdato, mot fremleggelse av sykemelding fra lege. Ved utestående kursavgift må vi i verste fall utelukke eleven fra dansetrening hos oss. 

Ansvar 

Eleven deltar på eget ansvar. Skolen har ikke forsikringsansvar for skader i forbindelse med trening i våre lokaler eller under våre forestillinger. 

Verdisaker oppbevares på eget ansvar, men ting kan tas med inn i dansesalen, eller så kan nøkkelskap benyttes (ha med egen hengelås). 

 

Avlysning av timer 

Det kan forekomme avlysning av timer på grunn av sykdom eller andre årsaker som Force majeure ref. AML § 15-3.10. Dette kompenseres ikke med redusert semesteravgift, men med digital undervisning eller annet om mulig. 

Det informeres om avlysninger og ekstratimer via e-post og/eller SMS til elevens "foresatte". 

 

AVVIKLING av klasser

PS:Dans forbeholder seg retten til å avvikle kurs der det er 8 eller færre betalende påmeldte elever, i løpet av de 4 første ukene av kurset. Semesteravgiften for det aktuelle kurset vil da bli refundert til de elevene som har betalt.

Bilder/Video 

Vi forbeholder oss retten til å bruke bilder og videopptak fra undervisning og forestillinger arrangert av Ps:Dans. Disse kan for eksempel brukes til egen reklame, annonser og på vår hjemmeside. 

Annet 

Vi tar forbehold om feil og eventuelle endringer. 

Tyggegummi, snop, brus og mat er ikke tillat i dansesalene. 

 

PS:Dans følger skoleruten ferietider og holder stengt ved ferie og røde dager.