ForsideBildeBredde.png
PS:BREDDE
Kreativt Space

Kreativt Space er et nytt tilbud for alle ungdommer i Hamar. Dette er et fritt hengested for deg og dine venner. Her kan du slappe av, gjøre lekser, spise sammen eller danse. Her er det ungdom selv som er miljøarbeidere og vi ønsker å tilrettelegge for et godt og trygt miljø! Ønsker du å være miljøarbeider? Send en mail til hanna@psdans.no. 

 

Kreativt Space har også et område som kan anvendes til uformelle dansetreninger, hvor alle er velkomne. Hver mandag - torsdag, fra 19:00 -21.30 så er det mulighet for å booke dansegulvet gratis for å trene på det dere måtte ønske. Rommet er fortsatt åpent for andre, men dere har dansegulvet og får styre musikken. Booking skjer ved å skrive seg på tavlen på innsiden av døren. Maxtid per person/gruppe: 1,5 time. Dette er et gratis tilbud.

 

JamNight
En fredag i måneden arrangerer vi åpen JamNight for ungdom! Følg med på sosiale medier for arrangement!

 

Ungdommens Blackbox

Ønsker du å sette opp et kunstprosjekt? Vi velger ut fem prosjekter årlig som vi gir gratis lokaler, teknisk rigg og oppfølging og veiledning gjennom den kreative prosessen.

Har du et prosjekt du ønsker å realisere? Du kan søke hvert år med frist 15. januar! Send en prosjektbeskrivelse med idé, hvem som deltar og motivasjon for prosjektet til therese@psdans.no 

Økonomisk støtteordning
Vi ønsker at alle skal få mulighet til å danse og oppleve glede med bevegelse. Er du i en situasjon hvor dette er en utfordring grunnet økonomiske eller sosiale problemer? Hvert semester får to elever dekket kursavgifter av PS:Bredde. Dette er en ordning som holder søkere og mottakere anonyme.

 

Ønsker du å søke? Send en mail til therese@psdans.no