1/9

PS:En Arena for Dans ønsker å satse på barn og unge som ønsker å satse på dans. Dette er et tilbud som passer for de som vil utvikle ferdighet og kunnskap innen dans, de som ønsker mer sceneerfaring og de som ønsker et fellesskap for unge som elsker dans. Vi tilbyr fire ulike satsningsgrupper: PS:Crew, PS:MiniCrew, PS:Kompani og Musikalprosjekt. Crew og MiniCrew er basert på ulike urbane stiler. Kompaniet retter seg mot sceniske dansestiler som ballett, moderne og jazz. Musikalprosjektet jobber med utdrag av ulike musikaler hvert år som inneholder teater, dans og musikk. 

PS:Crew

PS:Crew er for ungdom som ønsker mengdetrening og utvikle sitt talent. Det danseriske innholdet er ulike urbane stiler. Stilen avhenger av pedagog og kan være alt fra old school til new school, popping, locking, wacking eller lyrisk hip hop. Dette er noe for deg som har ekstra motivasjon og ønsker om å utvikle seg som en bedre danser. Hvert år holder vi audition for de som ønsker å være en del av crewet, her blir det lagt vekt på talent og motivasjon. Gjennom crewet får elevene flere muligheter til scenisk erfaring, både gjennom store dansearrangement eller show, eller underholdningsinnslag på bestilling. Crewet er et program for ungdom som ønsker å utvikle sitt talent, men det er også et møtested som skaper vennskap og relasjoner med ungdommer som har samme ambisjoner. Hver elev får en mentor gjennom semesteret som kan gi ekstra oppfølging og tilbakemelding.

For å være med i PS:Crew må du: 

 • Ta et eller flere kurs på PS:Kveldsskole i hiphop eller breakdance

 • Kunne delta på ulike arrangement på kveldstid og utvalgte helger

 • Fra 8. trinn og oppover

Audition vårsemester 2021:  Lørdag 23. januar!
 

PS:MiniCrew

MiniCrewet er for barn fra 5.-7. trinn som ønsker mer dansetrening og ønsker å utvikle sitt talent. Det danseriske innholdet er ulike urbane stiler. Stilen avhenger av pedagog og kan være alt fra old school til new school, popping, locking, wacking eller lyrisk hip hop. Dette er noe for deg som ønsker å bli en god danser og som ønsker et fellesskap med andre barn som digger å danse. Hvert år holder vi audition for de som ønsker å være en del av MiniCrew, her blir det lagt vekt på talent og motivasjon.

 

For å være med i PS:MiniCrew må du: 

 • Ta et eller flere kurs på PS:Kveldsskole i hiphop eller breakdance

 • Kunne delta på ulike arrangement på kveldstid og utvalgte helger

 • Gå i 5.-7. trinn

Audition høstsemester 2021 kommer 

PS:Kompani

PS:Kompani er for ungdom som ønsker mengdetrening og utvikle sitt talent. Det danseriske innholdet er sceniske sjangere som moderne, jazz og ballett. Når man er en del av kompaniet får man erfaring fra scenen, intensive dansetreninger og samhold med medelever. Hvert år holder vi audition for de som ønsker å være en del av Kompaniet, her blir det lagt vekt på talent og motivasjon. Treningene er lukket, og det er ulike instruktører som underviser gjennom et semester. Elevene får også ta del i større dansearrangementer eller shows, som gir dem mulighet til scenisk erfaring. Kompaniet gir elever med motivasjon en gyllen mulighet til å utvikle sitt talent sammen med andre med samme intensjon. Hver elev får en mentor gjennom semesteret som kan gi ekstra oppfølging og tilbakemelding.

For å være med i PS:MiniCrew må du: 

 • Ta et eller flere kurs på PS:Kveldsskole i jazz, moderne eller klassisk ballett. 

 • Kunne delta på ulike arrangement på kveldstid og utvalgte helger

 • Fra 8. trinn og oppover


Audition høstsemester 2021 kommer
 

Musikalprosjekt

Musikalprosjektet er et tilbud for ungdommer som ønsker sceneerfaring og felleskap. På ukentlig basis møtes en gruppe tenåringer for å jobbe med utdrag av en kjent musikal. Under treninger øves det på ulike sang -og dansenummer. Formidling, samhold og showfaktor er i fokus under prosjektet. Musikalprosjektet blir ledet av en regissør/pedagog, men ungdommene er svært delaktige, både på og bak scenen. For sangroller vil det bli holdt intern audition. Elevene får gå i dybden på både sang, dans og teater, ta del i store fellesnummer, men også jobbe individuelt med sanger og scener. Elever vil også få mulighet til individuell tilbakemelding for å utvikle sine talenter. 

For å være med i musikalprosjektet må du: 

 • Være tilgjengelig utvalgte dager i forbindelse med forestilling

 • Fra 8. trinn og oppover

PS:SATS