Infoside og påmelding

info og påmelding til kveldskole

* Meld deg på PS:Danseskole her

Betingelser:

 

Avmelding 
Etter første kurs-uke er påmeldingen bindende og man må betale den totale kursavgiften + adm.gebyr. Ved langvarig sykdom (mer enn 3 uker) refunderes semesteravgiften, avregnet fra sykemeldingsdato, mot fremleggelse av sykemelding fra lege. Ved utestående kursavgift må vi i værste fall utelukke eleven fra dansetrening hos oss. 

 

Avlysning av timer 
Det kan forekomme avlysning av timer på grunn av sykdom eller andre årsaker. Dette kompenseres ikke med redusert semesteravgift. Om mulig vil disse timene bli tatt igjen ved en senere anledning. Det informeres om avlysninger og ekstratimer via e-post og/eller sms til elevens "foresatte". 

 

"Nedlegging" av timer 
PS:Dans forbeholder seg retten til å "legge" ned timer der det er 8 eller færre betalende påmeldte elever, i løpet av de 4 første ukene av kurset. Resterende semesteravgift for det aktuelle kurset vil da bli refundert til de aktuelle elevene som har betalt.

 

Ansvar
Eleven deltar på eget ansvar. Skolen har ikke forsikringsansvar for skader i forbindelse med trening i våre lokaler eller under våre forestillinger. 
Verdisaker oppbevares på eget ansvar. Dere kan ta de med inn i dansesalen. Alle verdisaker oppbevares på eget ansvar. 

Bilder/Video 
Vi forbeholder oss retten til å bruke bilder og videopptak fra undervisning og forestillinger arrangert av Ps:Dans. Disse kan for eksempel brukes til egen reklame, annonser og på vår hjemmeside. 


Annet: 
Vi tar forbehold om feil og eventuelle endringer. 
Tyggegummi, snop, brus og mat er ikke tillat i dansesalene.  
PS:Dans følger skoleruten og har stengt ved ferie og røde dager. 

 

Norsk lov
Kjøpsavtalen er underlagt norsk lov.
 

Force majeure
Hvis det oppstår ekstraordinære hendelser utenfor vår kontroll (som brann, streik, lock-down, flom, krig, opprør, naturkatastrofer osv.), som hindrer oss i å gjennomføre vår danseundervisning, er dette utenfor vår kontroll og PS:Dans er fritatt for alt ansvar.
Dette kompenseres ikke med redusert semesteravgift.

 

Tvister
Tvister mellom kunden og skolen skal søkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke fører frem, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler.

KORONA INFO

Vi minner om viktigheten av avstand, håndsprit og å holde seg hjemme om man er syk. 

Selv om vi er fritatt fra avstandsreglen inne i dansesalen, så prøver vi likevel å opprettholde avstand. I venteområde utenfor dansesalen hvor foreldre/foresatte også oppholder seg, skal det nå være 2 meters avstand. Det skal vi klare, og takk for at alle er med å tar ansvar for det! 

God danseuke!