top of page

Open Call: Profesjonelle dansekunstnere

Utlysning: MOVE Dansefestival 2024
Søknadsfrist: 16.april 2024

MOVE Dansefestival søker profesjonelle dansekunstprosjekt til årets festival 30.august til 1. september!

Det er åpen tilnærming til sjanger og antall dansere, men stykket må være prosjektet må være på max 15 minutter.

Utvalgte prosjekt skal vises i scenerom og offentlig uterom (det er mulig å gjøre et utdrag når det skal vises ute).

Hvert prosjekt får:

- Honorar 7500kr

- Gratis prøvesal to dager i forkant

- Visnings plattform, fotodokumentasjon, faglig påfyll og mulighet for nettverksbygging

- Vi legger til rette for eventuell overnatting om det ønskes

Har du et prosjekt som du har lyst å vise? Send en kort prosjektbeskrivelse til info@psdans.no innen 16. april 2024.

Prosjektbeskrivelsen må inneholde:

-En kort beskrivelse av kunstnerisk idé (maks 1 A4 side)

-Hvem som medvirker i prosjektet og CV

- Eventuelle tekniske rammer

*Man må være profesjonell dansekunstner for å kunne søke -det vil si at man har en danseutdannelse eller og/eller lever av sitt kunstnerskap.

Vi gleder oss til å se lese deres søknad!

Utlysning: dans på stien 2024
Søknadsfrist: 16.april 2024

Vi søker spennende dansekunstprosjekter til Dans på Stien

Dans på Stien er en vandrende forestilling som knytter de usynlige båndene mellom dansekunst og natur. De utvalgte prosjektene vil få tildelt et område som kan utvikles slik det ønskes. I år arrangeres vandreforestillingen på Atlungstad Brenneri i Stange Kommune.

Ønsker du å søke?
Send en prosjektbeskrivelse til info@psdans.no innen 18.mai.
Forestilling: Lørdag 29. september 2024.

Prosjektene får: 
- Et honorar på 5000kr
- Gratis prøvelokaler i 2 dager i forkant av forestilling (på Hamar)
- Visningsplattform og fotodokumentasjon

Prosjektbeskrivelsen må inneholde: 
- En beskrivelse av kunstnerisk idé (max 1 A4 side) 
- Hvem som medvirker i prosjektet og CV. 
*Man må være profesjonell dansekunstner/kunstner for å kunne søke på dette -det vil si at man har en danseutdannelse og/eller lever av sitt kunstnerskap.

 

Vi gleder oss til å lese din søknad! 

Ved spørsmål kontakt: emilie@psdans.no

Utlysning: SPIRE Dansekollektiv 
Søknadsfrist: 1.april (1. runde) og
1.juni (2.runde)
Vi søker dansere til SPIRE Dansekollektiv 23/24. SPIRE er et ettårig tilbud for nyutdannede dansekunstnere hvor man får man utvikle sitt kunstnerskap og utforske egne ideer, i tillegg får man ta del i to danseproduksjoner av ulike koreografer som utøver. 
Under dette året ønsker vi at unge dansekunstnere får et år viet til å utvikle sitt kunstnerskap, samtidig som man kan orientere seg i et utfordrende og spennende dansefelt i trygge rammer. Gjennom ett år i SPIRE Dansekollektiv skal man teste forskjellige roller og arbeidsoppgaver man møter i hverdagen som dansekunstnere. 

 

I SPIRE Dansekollektiv får du: 
- Være utøver i to danseproduksjoner med ulike koreografer
- Utvikle egne ideer og konsept 
- Tilgang til gratis studio på dagtid. 
- Bygge nettverk, erfaring og opparbeide en danserisk cv
- Bo billig sammen med andre dansekunstnere i et kreativt fellesskap 
- Workshops i prosjektarbeid: veien fra ide til produkt, søknadsskriving, regnskap og budsjettering.
- Opplæring innen enkeltmannsforetak og fakturering 
- Veileder/mentor gjennom ditt år i SPIRE
- PRODA klasser og gratis danseklasser på kveldstid på PS:Dans 
- Teste ut ulike arbeidsoppgaver man møter i hverdagen som dansekunstner: utøver, produsent, danseinstruktør, vertskap, frivillighet med mer. 
- Visningsmuligheter i Basement Scene

 

Som en del av SPIRE Dansekollektivet må du: 
- Ha lidenskap for dansekunst og et sterkt ønske om å arbeide innen dansefeltet. 
- Være fleksibel, engasjert, kreativ og samarbeidsvillig. 
- Være frivillig medarbeider under Dans på Stien og MOVE Dansefestival
- Være frivillig vertskap på PS:Dans en ettermiddag/kveld i uka

- Deler av arbeidet er lønnet og annet er et tilbud for for å opparbeide erfaring. Noe er også frivillighetsbasert. Dansekollektivet egner seg å kombinere med jobb eller studier. 

 

VIL DU SØKE: Send CV og en kort motivasjonsfilm om hvorfor du ønsker å være med i SPIRE Dansekollektiv til info@psdans.no.

Utlysning: Basement Residens
Søknadsfrist: søknadsfrist er ute, ny frist kommer i 2024
Vi inviterer kunstnere til et arbeid- og gjesteopphold i hjerte av Hamar sentrum. Basement Residens er for kunstnere som ønsker en uforstyrret og konsentrert arbeidsperiode med rom for forskning og refleksjon. Det er åpen tilnærming til kunstnerskap, men bevegelse må være kjernen i prosjektet. 

Maksimal lengde på residens er på to uker. ​For å kunne søke residens må man være utdannet, profesjonell kunstner eller leve av sitt kunstnerskap. Utover det oppfordres alle kunstnere til å søke, uavhengig av kjønn, bosted, alder og hvor man er i karriereforløpet. 

Residensen starter med kort presentasjon av prosjektet og avsluttes med en uformell visning i Basement Scene eller annen lokasjon etter behov. Det er også mulighet for å vise sitt prosjekt under MOVE Dansefestival eller Dans på Stien. 

Dette får du under residens: 

- Prøvesal, blackbox eller dansestudio

- Veiledning og dialog med en kompetent innen dansefeltet

- Visning med ettersnakk i Basement Scene med prøvepublikum. 

- Mulig visning under MOVE Dansefestival og Dans på Stien

- Overnatting i SPIRE Dansekollektiv (max 5 stk)

*residensen dekker ikke kost, reise og dagshonorar. 

Ønsker du residens hos oss? Send inn en kort søknad med prosjektbeskrivelse, CV og litt om hvorfor du ønsker residens hos oss. 

Send søknad til: therese @ psdans.no

bottom of page