top of page

SPIRE DANSEKOLLEKTIV

SPIRE er et ettårig tilbud for nyutdannede dansekunstnere hvor man får man utvikle sitt kunstnerskap og utforske egne ideer, i tillegg får man ta del i to danseproduksjoner av ulike koreografer som utøver. 
Under dette året ønsker vi at unge dansekunstnere får et år viet til å utvikle sitt kunstnerskap, samtidig som man kan orientere seg i et utfordrende og spennende dansefelt i trygge rammer. Gjennom ett år i SPIRE Dansekollektiv skal man teste forskjellige roller og arbeidsoppgaver man møter i hverdagen som dansekunstnere. 

Neste søknadsfrist: 1.juni 2023

spire dansere 22/23
Elisabeth Ludwig PS:Dans SPIRE dansekollektiv
Elisabeth Ludwig
Astrid ødegård
spire dansekollektiv innebærer

- Være utøver i to danseproduksjoner med ulike koreografer

- Utvikle egne ideer og konsept 

Tilgang til gratis studio på dagtid. Bygge nettverk, erfaring og opparbeide en danserisk cv

Bo billig sammen med andre dansekunstnere i et kreativt fellesskap 

Workshops i prosjektarbeid: veien fra ide til produkt, søknadsskriving, regnskap og budsjettering.

Opplæring innen enkeltmannsforetak og fakturering

- Veileder/mentor gjennom ditt år i SPIRE

PRODA klasser og gratis danseklasser på kveldstid på PS:Dans 

Teste ut ulike arbeidsoppgaver man møter i hverdagen som dansekunstner: utøver, produsent, danseinstruktør, vertskap, frivillighet med mer. 

 

Visningsmuligheter av egen praksis i Basement Scene

Tuva Ring PS:Dans PS:En Arena for Dans SPIRE Dansekollektiv Hamar
tuva ring
bottom of page