top of page
other stories

Å bevege seg til musikk er nedfelt i menneskers DNA. Alle gjør det, helt instinktivt, lenge før de kan snakke, gå eller har fått noen formening om et «jeg».
Dans har alltid vært en del av kulturen, fra forgangne tider til vår samtid.

Dans har kraft til å frigjøre, forene, utfordre og bevege. Den skaper en felles identitet, og forteller individuelle historier.
Dansen er allestedsnærværende og urokkelig. Å danse er menneskelig.

Other Stories viser dansens kraft i menneskers liv og hvordan dans beveger oss på tvers av etnisitet, kultur, språk og generasjoner.

koreografi: Emilie Fuglestad og therese slob

digital kunst: lise skjæraasen

lysdesign: Olav nordhagen

Lyddesign: Kent frydenlund

kostyme: Emilie Fuglestad

produksjon: røst produksjoner

premiere: august 2022


 
bottom of page