Styret

PS:En Arena for Dans sitt styre i 2022 består av: 

- Ruben Arie Slob (Styreleder)

- Therese Slob (Styremedlem, daglig leder)

- Terje Gloppen (Styremedlem)

- Kristian Vindenes (Styremedlem)

- Marianne Fosstveit (Styremedlem)