top of page
under trykk055.jpg

Modig

   - En fremoverlent arena som våger å ta modige valg for regionale utøvere og for dansekunsten

Raus

    - Med mennesket i fokus skaper vi et trygt og godt dansemiljø for alle

Inkluderende

    - Dans er for alle- uavhengig av bakgrunn, minoritet, sosial- eller økonomisk situasjon

Skaperkraft

    - Et sted for utforskning og utvikling av dansekunst

handlekraftig

   - Kort vei fra ide til handling

Styrking av det regionale dansefeltet i Innlandet

Gjennom residens, co-produksjon, bo- og kreativt kollektiv, visningsarenaer, faglig forum, åpne utlysninger og gratis studiotid skal PS:Dans være en katalysator og tilrettelegger for profesjonelle utøvere i Innlandet. Vi skal være en arena hvor både nyutdannede og etablerte dansekunstnere har mulighet til å utvikle sitt kunstnerskap. Vi arbeider for flere arbeidsplasser i det lokale dansefeltet, en økning av kunstnertettheten i fylke

skape et inkluderende og tilgjengelig dansemiljø

PS:Dans skal tilby et lavterskel dansetilbud med solid fagkompetanse. Vi skal være en møteplass hvor barn og ungdom kan uttrykke seg, glede seg over dans og utvikle sin egen identitet. Utenforskap bekjempes med fellesskap gjennom å skape et åpent og tolerant miljø som oppfordrer barn og unge til å tørre, drømme, leke og være modige. Gjennom et inkluderende miljø ønsker vi å favne alle og vi arbeider aktivt mot å utvikle et inspirerende dansetilbud med pedagoger som har stor drivkraft for ungene og dansekunsten

skape et inkluderende og tilgjengelig dansemiljø

PS:Dans skal tilby et lavterskel dansetilbud med solid fagkompetanse. Vi skal være en møteplass hvor barn og ungdom kan uttrykke seg, glede seg over dans og utvikle sin egen identitet. Utenforskap bekjempes med fellesskap gjennom å skape et åpent og tolerant miljø som oppfordrer barn og unge til å tørre, drømme, leke og være modige. Gjennom et inkluderende miljø ønsker vi å favne alle og vi arbeider aktivt mot å utvikle et inspirerende dansetilbud med pedagoger som har stor drivkraft for ungene og dansekunsten

bottom of page